V ročníku 2019 celoroční činnosti hasičského dorostu se poprvé v historii karlinské mládeže, 

podařilo dívkám probojovat  na MČR. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 

statutárnímu městu Liberec a Libereckému kraji 

za jejich podporu. V neposlední řadě děkujeme za finanční příspěvek, který nám kraj i město na zajištění organizace poskytly. 

Naše děvčata reprezentovala na MČR 6.-7.7.2019 ve Svitavách Liberecký kraj i město Liberec. 

 V celkovém hodnocení vybojovaly deváté místo.