V ročníku 2023 celoroční činnosti hasičského dorostu se podruhé v historii karlinské mládeže, 

podařilo dívkám probojovat  na MČR. 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 

statutárnímu městu Liberec a Libereckému kraji 

za jejich podporu. V neposlední řadě děkujeme za finanční příspěvek, který nám kraj i město na zajištění organizace poskytly. 

Naše děvčata budou reprezentovat Liberecký kraj i město Liberec

na MČR 1.-3.7.2023 v Domažlicích