Schůzky v pátek od 17:00 

  Na základě rozesílaných SMS bude každá kategorie ( i rodiče

  seznámena s časovým harmonogramem trénku.

  .
  Objednávky na ušití dresů pro nově příchozivší dle informací u Ivana.
  .
  Nadále oceňuji včasné omluvenky žáků z tréninků.
   .
  Nejaktuálnější videa (tábory, atd.) na portálu YoutubeSDH Karlinky
 
 
 
 
 

 Odborky ke stažení:

Elektronickou verzi odborek si můžete stáhnout zde MladyHasic.exe . Plnění odznaků 

odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých 

hasičů. Premiérově jsou zavedeny „odborky“ preventista-junior a strojník-junior, novou podobu 

získal cvičitel, instruktor a velitel.

Instruktážní videa SDH Karlinky

Instruktážní videa Hry Plamen

Vedoucí - materiály
uloz.to/!ZTRwVvVjumgd/vedouci-rar